Vokalni ansambl "Srma"

Muzika je umjetnost koja djeluje izravno, neposredno na čovjeka.

Gotovo da ne postoji čovjek koji je imun na neku vrstu muzike kojemu biće ne bi zatitralo na neku melodiju ili ritam. Muzika utiče na popravljanje raspoloženje, kao i na zdravlje čovjeka.

Moć muzike krije se u njenoj strukturi s čovjekom. S muzikom smo prirodno povezani tako da od nje ne možemo biti oslobođeni sve i kad bismo htjeli.

Moć muzike okuplja članice Vokalnog ansambla “Srma” već punih osam godina. Povezanost se produbljuje i postaje sve snažnija. Ustrajnim i kontinuiranim radom, s punom posvećenošću u radu, mogu se očekivati plodovi uloženog truda.

Za Ansambl “Srma” se sa sigurnošću može reći da pripada skupini posvećenih onom što rade.

Osmogodišnji kontinuirani rad s mnogo odricanja i ulaganja u održivost i promoviranje Ansambla je dovelo do krunske realizacije umjetničkog rada, SPOT NA AUTORSKU NUMERU.

Vokalni ansambl “Srma”
Vokalni ansambl “Srma”
Vokalni ansambl “Srma”
Vokalni ansambl “Srma”
Vokalni ansambl “Srma”
Vokalni ansambl “Srma”
Vokalni ansambl “Srma”

Autorska muzička numera snimljena u studiju prije nekoliko dana, danas je krunisana spotom Muzičkog studija Maida Bajtarevića. Sadržaj pjesme pretočen je u lijepu audiovizuelnu priču. Pored članica Srme, na čelu s voditeljicom Nerminom Čohadžić, u donošenju muzičke priče svoj fantastičan doprinos su dali naši mali glumci, a oni su: Adin Polutan, Uma Japaur, Lamija Čehajić, Dino Imamović, Ajla Zuka i Ali Bulić.

Realizacijom spota, Ansambl daje trajan doprinos kulturnoj baštini našeg grada promovirajući ga pjesmom, ljudskim potencijalima i prirodnim ljepotama Fojnice.

Ansambl “Srma” je podigao ljestvicu umjetničkog djelovanja, kako na lokalnom, tako i na širem području BiH.

Od ovakvog Ansambla možemo očekivati uspješniji i plodonosniji rad i u budućnosti.

Tekst: Razija Buharalija

Foto: Facebook / Nermina Čohadžić