Danas je Međunarodni dan matematike i Dan broja Pi (14.3.2024.)

40. Generalna skupština UNESCO-a je u novembru 2019. godine proglasila 14. mart kao Međunarodni dan matematike.

Na prijedlog Međunarodne matematičke unije (International Mathematical Union, IMU), 40. Generalna skupština UNESCO-a je u novembru 2019. godine proglasila 14. mart (Dan broja Pi) za Međunarodni dan matematike (International Day of Mathematics, IDM).

Na službenoj web stranici idm314.org mogu se pratiti dešavanja u vezi s obilježavanjem ovog dana.

Svake godine bira se nova tema koja će potaknuti kreativnost i osvijetliti veze između matematike i svih vrsta polja, koncepata i ideja.

Teme u 2024. godini su matematičke igre, zagonetke i druge zabavne aktivnosti, ali i “igranje” sa samom matematikom, istraživanje, eksperimentisanje i otkrivanje.

Matematika, sa svojim brojnim tehničkim primjenama, danas podupire sva područja našeg života. Zajedno s algoritmima, matematika igra ključnu ulogu u umjetnoj inteligenciji.

Dan broja Pi (3.14)

Pi je matematička konstanta koja se danas široko primjenjuje u matematici i fizici. Dan broja Pi (π), ustanovljen je jer je vrijednost tog broja približno 3,14 pa se tako dobije 14. mart.

Obilježavanje Dana broja Pi započelo je 14. marta 1988., a prijedlog matematičara prvi je usvojio i obilježio Muzej nauke Eksploratorijum u San Francisku. Kongres SAD usvojio je 11 godina kasnije, 2009. godine, rezoluciju kojom je Dan broja Pi postao zvaničan praznik.

Pi (π) se definše se kao odnos obima i prečnika kruga. Pi je također poznat i kao Arhimedova konstanta ili Ludolfov broj.

Numerička vrijednost pi, zaokružena na 64 decimalna mjesta, jest:
π = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 5923

Pi je iracionalan broj, što znači da će se nastaviti u beskonačnost bez bilo kakvog pravilnog ponavljanja cifara, i nemoguće ga je prikazati kao razlomak.

Broj Pi poznat je već oko četiri milenijuma.

Moguće je unutar broja π pronaći datum rođenja ili bilo koji drugi niz brojeva. To možete provjeriti na web stranici http://mypiday.com/.

Tekst napisao: Mirnes Smajilović