Korupcija, mito i nepotizam su postali svakodnevnica u našoj državi, posebno kada su u pitanju javna uprava, zdravstvo ili obrazovanje. Stranka za Bosnu i Hercegovinu će se ozbiljnom sistemskom, moralnom, kulturnom i političkom predanošću zalagati da bi se promijenila ovakva situacija.

Po definiciji, korupcija je kazneno djelo koje poduzima osoba ili organizacija kojoj je povjerena funkcija vlasti, radi sticanja nedozvoljene koristi ili zloupotrebe moći za ličnu korist.

Sa sigurnošću možemo tvrditi da je korupcija najizraženiji problem u BiH, a posebno u Srednjobosanskom kantonu gdje predstavlja rak-ranu društva koja razara sve što se nekada mukotrpno gradilo, a sve to radi uskih interesa pojedinaca. Na nižim razinama korupcija je podložna zavjetu šutnje, dok na višim razinama sudski procesi uhvaćenim kriminalcima traju predugo tako da javnost za njih gubi interes koji je bio jako izražen na početku kada su ovi bili privođeni.

Korupcija ima svoje prste u zdravstvu, privredi, školstvu i sigurno nas vodi u ambis. U Srednjobosnskom kantonu korupcija je izražena u školstvu, gdje se i direktori i nastavno osoblje biraju na osnovu političke pripadnosti, a ne kompetencija. Ono što je još gore, jeste činjenica da svjesno školujemo kadar koji će napustiti našu državu tražeći sreću negdje drugo prvenstveno zbog razočarenja u sistem, zatim zbog želje za demokratijom, želje da si vrednovan zbog svojih kompetencija, a ne političke partije kojoj pripadas.
Primjer za gore navedeno je Srednja mješovita škola u Bugojnu, ranije poznata kao Gimnazija, gdje sada više odjeljenja ima smjer Medicinska sestra/tehničar nego smjer Opća gimnazija. Dakle, Srednjobosanski kanton je svjesno donio odluku da školuje i ulaže novac u kadar za “izvoz”, kadar koji će napustiti BiH.

U borbi protiv korupcije je nužna antikorupcijska mobilizacija civilnog društva i inteligencije. To je važan proces ne samo protiv korupcije već i na kulturnom i etičkom planu. Potrebno je da kompetencija neke osobe bude ključna za postavljanje iste na neku funkciju, a ne politička opredijeljenost. Potrebna je ozbiljna sistemska, moralna, kulturna i politička predanost ka reformama i napretku.

Zajedno za jedno i zajedno protiv korupcije

Press služba SBIH SBK