Kantonalna organizacija Stranke za Bosnu i Hercegovinu Srednjobosanskog kantona upozorava na zabrinjavajući trend pada životnog standarda stanovništva Srednjobosanskog kantona svih kategorija.

Posebno zabrinjava nemaran odnos Vlade ovog Kantona koja je posljednjim odlukama povećala plate budžetskim korisnicima. Od ovog povećanja najveću korist će osjetiti sami ministri te rukovodioci uprava i upravnih organizacija. O kakvoj se diskriminirajućoj politici radi, osjetiti će prosvjetni radnici, policajci i zdravstveni radnici koji će na platnim listama imati uvećanja od cca 50 KM do 60 KM.

U isto vrijeme prema utvrđenim koeficijentima od 9.3, ministrima će augustovska plaća biti veća za nekoliko stotina maraka. Uzgred, koeficijenti nisu usklađeni sa propisima koji regulišu ovu oblast u Federaciji BiH.

Podsjećamo da je Srednjobosanski kanton jedan od kantona sa najnižom prosječnom platom i najnižim životnim standardom. Posljednja kretanja cijena i inflacija dodatno otežavaju život najugroženijih kategorija stanovništva.

Prosječne plate prosvjetnih radnika, policajaca i zdravstvenih radnika daleko su ispod prosjeka jer su za isti posao u Sarajevskom kantonu plate veće za 30% do 40%.

Pozivamo Vladu SBK da pravedno i planski vrši raspored raspoloživih budžetskih sredstava te udovolji zahtjevima zdravstvenih i prosvjetnih radnika.

Pozivamo Vladu da zabrani pojedinim direktorima javnih preduzeća da sklapaju menadžerske ugovore putem kojih se pojedincima isplaćuju basnoslovne cifre.

Pozivamo Vladu da subvencionira i omogući nabavku ogrjevnog materijala za najugroženije kategorije, penzionere, ratne vojne invalide i nezaposlene demobilisane borce.