Političko oglašavanje

  • Država BiH je Dejtonskim mirovnim sporazumom podjeljena na entitete i kantone.
    Ustav BiH je skrojen mimo volje njenih građana.
  • Ustav naše države obiluje blokadama, a te Ustavne blokade koriste političari koji ne vole ovu državu. Oni tim blokadama koče Bosnu i Hercegovinu da se uspostavi kao normalna demokratska država i opstruišu je na euroatlantskim integracijama.
  • Milorad Dodik i Dragan Čović potpomognuti njihovim historijskim saveznikom više rade u interesu režima susjednih država, nego li za Bosnu i Hercegovinu.
  • Zbog toga, prvi priroritet u narednom mandatnom periodu moraju biti ozbiljne ustavne promjene. Treba ići ka smanjenju ovlasti entiteta u Bosni i Hercegovini, a nadležnosti sa entiteta prenositi na državu BiH kako bi ona bila funkcionalna i prosperitetna.
  • Trebamo težiti ka potpunom ukidanju entiteta i kantona, u konačnici napraviti Ustav sa dva nivoa vlasti, opštinski nivo i državni nivo.

Da svane dan!