U organizaciji Udruženja matematičara u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (UM SBK/KSB), u hotelu “Sunce” na Vlašiću, 01. i 02. septembra 2022. godine, održan je dvodnevni seminar za sve nastavnike i profesore matematike osnovnih i srednjih škola u SBK/KSB.

Seminar je organizovan u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna.

Predsjednik Udruženja prof. Dževad Mlaćo je na samom početku pozdravio sve učesnike seminara kao i goste, te se posebno zahvalio premijeru SBK gosp. Tahiru Lendi na prisustvu otvaranju seminara kao i na dosadašnjoj podršci radu Udruženja.

Posebna zahvala je upućena i ministru obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, gosp. Bojanu Domiću, koji je pružio veliku podršku Udruženju u organizaciji svih dosadašnjih seminara, a koji zbog ranije preuzetih obaveza nije mogao prisustvovati na dan otvaranja seminara.

Ovom prilikom je premijeru Lendi uručena i zahvalnica za izuzetnu saradnju i višegodišnji doprinos radu Udruženja matematičara SBK/KSB, a koju je uručio predsjednik Udruženja.

Foto: Fojnica.net / Premijer Tahir Lendo i predsjednik Udruženja Dževad Mlaćo

Premijer Lendo je pozdravio sve prisutne i zaželio lijepo druženje i ugodan boravak na Vlašiću, kao i uspješan rad Udruženja. Istakao da je Udruženje matematičara SBK/KSB jedno od rijetkih udruženja koje organizuje stručne skupove za nastavnike i profesore na našem kantonu, te nakon afirmativnog govora o nastavničkoj profesiji, seminar je proglasio otvorenim.

Kao gosti predavači predstavljeni su prof. dr. Hasan Jamak, prof. dr. Mehmed Nurkanović, prof. dr. Zehra Nurkanović i mr. Admir Beširević, a kao predavači iz Udruženja UM SBK/KSB predstavljeni su mr. Anela Hrnjičić i Nail Hasić.

Foto: Fojnica.net / Predstavnici UM SBK/KSB sa predavačima na seminaru

Prvo predavanje je održao prof. dr. Hasan Jamak na temu “Osnovne geometrijske nejednakosti i njihova primjena u rješavanju nekih geometrijskih zadataka“, gdje je za četiri tipa geometrijskih nejednakosti pokazao njihovu primjenu na nekoliko primjera.

Foto: Fojnica.net / Prof. dr. Hasan Jamak

Drugo predavanje je održao nastavnik matematike Nail Hasić sa temom “Kombinatorika u osnovnoj školi“, gdje je naglasio važnost ove oblasti u izgradnji logike i kritičkog mišljenja kod učenika u osnovnoj školi, jer za uzrast osnovne škole nema dovoljno matematičkih formula u ovoj oblasti, pa se rješenja uglavnom oslanjaju na čistu logiku.

Foto: Fojnica.net / Nail Hasić, nastavnik matematike

Posljednje predavanje prvog dana održala je prof. dr. Zehra Nurkanović, gdje je govorila o temi “Jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima” i kako da učenici najbolje savladaju istu oblast.

Foto: Fojnica.net / Prof. dr. Zehra Nurkanović

Drugi dan seminara je započeo sa predavanjem mr. Anele Hrnjičić na temu “Konceptualna razumijevanja studenata i maturanata o realnim funkcijama“, gdje je govorila o razumijevanju realnih funkcija kroz koncepte: tip funkcije, nule funkcije, parnost, neparnost, znak, asimptote, tok, ekstremi i prevojna tačka, konveksnost/konkavnost. Konceptualna razumijevanja o realnim funkcijama se mogu testirati i online testom: Online test – Realne funkcije jedne realne promjenjive.

Foto: Fojnica.net / Mr. Anela Hrnjičić

Nakon toga, mr. Admir Beširević je održao predavanje na temu “Tehnike dokazivanja i česte greške kod učenika“, gdje je govorio o čestim greškama u zaključivanju kod učenika kroz svoja iskustva u radu sa nadarenim učenicima.

Foto: Fojnica.net / Mr. Admir Beširević

Posljednje predavanje tokom seminara održao je prof. dr. Mehmed Nurkanović, gdje je kroz svoje bogato iskustvo govorio o zanimljivoj temi “Značaj motivacije u nastavi matematike“.

Foto: Prof. dr. Mehmed Nurkanović

Na kraju seminara, nastavnicima i profesorima su podijeljeni CERTIFIKATI kao dokaz o učešću na seminaru stručnog usavršavanja, a u svrhu profesionalnog napredovanja.

Zadovoljstvo nastavnika i profesora matematike kao i gostiju, pokazatelj su vrlo uspješne organizacije ovog seminara.

Foto: Fojnica.net
Foto: Fojnica.net
Foto: Fojnica.net
Foto: Fojnica.net
Foto: Fojnica.net
Foto: Fojnica.net
Foto: Fojnica.net
Foto: Fojnica.net
Foto: Fojnica.net

(Tekst/Foto: Fojnica.net)