Federalno takmičenje iz matematike učenika osnovnih škola održano je u subotu, 11.5.2024. godine, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerzita u Sarajevu.

Na pomenuto takmičenje plasiralo se 12 učenika iz Srednjobosanskog kantona, od čega i jedna učenica iz OŠ “Muhsin Rizvić” Fojnica.

Osnovnu školu “Muhsin Rizvić” Fojnica predstavljala je Lamija Smajilović, učenica 6. razreda, koja se vrijedno pripremala za ovo značajno takmičenje sa nastavnicom matematike Suvadom Macanović, prethodno osvojivši 1. mjesto na Školskom/općinskom takmičenju iz matematike, te 1. mjesto na Kantonalnom takmičenju iz matematike.

Učenica OŠ “Muhsin Rizvić” Fojnica osvojila 1. mjesto na Kantonalnom takmičenju iz matematike

Učenica Lamija Smajilović je postigla zadovoljavajuće rezultate, te je najbolje plasirani učenik 6. razreda na Federalnom takmičenju iz matematike učenika osnovnih škola sa područja Srednjobosanskog kantona.