Skupština UM SBK, Travnik

Dana 20.06.2024. godine održana je redovna izvještajna skupština Udruženja matematičara SBK u Travniku, koju je vodila prof. Dženana Bevrnja.

Skupština UM SBK, Travnik

Na skupštini su usvojeni:

✅️ Izvještaj o radu za 2023. godinu, kojeg je podnio prof. Mirnes Smajilović, predsjednik UM SBK.
✅️ Finansijski izvještaj za 2023. godinu, kojeg je podnio prof. Dževad Mlaćo, dopredsjednik UM SBK.
✅️ Izvještaj Nadzornog odbora o usklađenosti rada i ciljeva UM SBK, kojeg je podnijela prof. Ermina Musić, predsjednica Nadzornog odbora UM SBK.

Isto tako, usvojen je okvirni plan rada za školsku 2024./2025. godinu kao i okvirni finansijski plan, kojeg je prezentovao predsjednik UM SBK.

Usvojena je članarina za 2025. godinu u visini od 24 KM/godišnje.

Najavljen je i dvodnevni stručni seminar za nastavnike i profesore matematike SBK, koji će biti održan na Vlašiću u zadnjoj sedmici mjseca augusta 2024. godine.

Skupština UM SBK, Travnik
Skupština UM SBK, Travnik
Skupština UM SBK, Travnik
Skupština UM SBK, Travnik
Skupština UM SBK, Travnik

(UM SBK)