Nakon što je Općinsko vijeće Fojnice prihvatilo izmjene i dopune regulacionog plana, izvjesno je kako će se u naselju Alaupovka graditi osnovna škola u kojoj će se nastava izvoditi po planu i programu na hrvatskom jeziku.

Potvrdio je to i ministar obrazovanja Sredonjobosanskog kantona Bojan Domić, koji je istaknuo kako je vlada izdvojila 200 hiljada maraka za kupovinu zemljišta.

Više o gradnji osnovne škole možete pogledati u video prilogu.