Bojan Domić, ministar obrazovanja SBK

Cijene udžbenika variraju u odnosu na uzrast djece, a kada tome dodamo popratnu opremu, nastavne i vannastavne aktivnosti, užinu, prevoz i slično dođemo do zaključka da izdaci apsolutno ne prate mogućnosti pojedinih porodica, roditelja. Ovo je još izražajnije u porodicama gdje se školuje više djece. Prema Okvirnom zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH, osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno. Zašto smo onda uopšte ovih dana doveli u pitanje nabavku udžbenika? Zašto roditelji u Kantonu Sarajevo skaču od sreće dan za danom kako se koja općina odluči da kupi udžbenike? Kada su udžbenici u KS postali dijelom obaveze općinskih budžeta?

Gosti emisije ‘Dobar dan BiH’ bili su Dijana Parla Ćirić, iz Vijeća roditelja Kantona Sarajevo, Ahmed Omerović, ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona i Bojan Domić, ministar obrazovanja Srednjo-bosanskog kantona.

Emisija “Dobar dan BiH”, Hayat TV

Parla Ćirić je potvrdila da će sve opštine u KS nabaviti udžbenike učenicima od petog do devetog razreda.

Dijana Parla Ćirić, Vijeće roditelja Kantona Sarajevo
  • Svi će moći refundirati sredstva koja su izdvojili za udžbenike djeci. Naš zakon je jasan, besplatno je obrazovanje na osnovnom nivou i prva dva razreda u srednjoj školi, ali sve ove godine nisu se nabavljali udžbenici. To je bila mogućnost općina kada one mogu, hoće i žele i to su roditelji prihvatali, ali to je odgovornost kantonalnog ministarstva obrazovanja – pojašnjava Parla Ćirić.

Dodaje kako je ministarstvo obrazovanja KS ove godine odlučilo izdvojiti 3.8 miliona maraka za nabavku udžbenika djeci od petog do devetog razreda.

  • Nismo ulazili u detalje zašto samo toj skupini, vjerovatno zato što su skuplji udžbenici. Vijeće roditelja je poslalo određene inicijative jer smo shvatili da će doći do diskriminacije djece. Nadležno ministarstvo je trebalo sjesti sa općinama i napraviti zajedničku priču da ne bi došli u stanje u kojem smo bili. Velika je to olakšica za roditelje. Ovo je bilo borba roditelja, a ne ministarstva i nadležnih – istakla je Parla Ćirić.

Omerović je naglasio da je u Tuzlanskom kantonu inicijativu o besplatnim udžbenicima djeci koja pohađaju osnovne škole prezentirao premijer i da su već u aprilu osigurana sredstva za nabavku.

Ahmed Omerović, ministar obrazovanja TK
  • Uočili smo da je ovo težak trenutak za naše sugrađane, u vremenu inflacije i poskupljenja, te da je nužno da im pomognemo na ovaj način. Znamo koliko košta kada učenici treba da krenu u novu školsku godinu. Nisu nam vjerovali u početku, jer je bilo nerealistično. Ljudi su mnogo puta razočarani, nisu vjerovali da je moguće napraviti ovako dobru priču. Pokazali smo da se može voditi politika u interesu građana i naroda. Naši učenici će imati besplatne učenike i naša nastava će biti kvalitetnija – naglasio je Omerović.

Domić je istakao da je u SBK ovo druga godina kako su svim osnovcima osigurani udžbenici.

Bojan Domić, ministar obrazovanja SBK
  • U zakonima svih kantona stoji da je osnovno obrazovanje obavezno i beplatno. Opredijelili smo se na prirotete, a to su mladi, djeca i budućmnost. Srednjoškolcima pokušavamo subvencionirati prevoz do škole. To je priroritet broj jedan, jer našim ljudima moramo život učiniti lakšim, a djeci ukloniti svaku prepreku za budućnost. To njima treba biti što dostupnije. Kasnije je mnogo lakše naći sredstva, te ih usmjeriti tamo gdje su najpotrebnija. Nastavit ćemo dalje i razmišljam kako uložiti u dalje obrazovanje. Nama su najvažniji ljudi, koliko su ljudi obrazovani toliko ćemo mi kao kanton biti napredniji. Naša mjera je naišla na pozdrave, ali bitno je naglasiti da je bilo nevjerice u početku. To je preprouka svim u BiH, moramo uložiti u obrazovanje – poručio je Domić.