Od raketa do dionica, mnoge ljudske najuzbudljivije tvorevine su postignute uz pomoć matematike. Pa, zašto onda djeca gube interes za njom? Conrad Wolfram govori kako je dio matematike koji mi podučavamo – ručno računanje – nije samo dosadan, nego većinom nebitan za stvarnu matematiku i stvarni svijet. On predstavlja svoju radikalnu ideju: učiti djecu matematiku kroz računarsko programiranje.

Video: Učenje djece stvarne matematike s računarima

“Trošimo vrijeme”, ističe Wolfram “učeći djecu kako da rade zadatke, koje u stvarnom svijetu prepuštamo da riješe računari.”

“U svojoj suštini”, tvrdi Wolfram “matematika je najuspješniji svjetski sistem za rješavanje problema. Stvar je u tome da ako želimo nešto riješiti i primijeniti, ili izmisliti, koristimo matematiku da dobijemo odgovor. Rješavanje problema se sastoji iz četiri koraka: definisanje problema, njegovo prevođenje u matematičku formulaciju, kompjutersko računanje da se dobije matematički odgovor, a zatim ponovno prevođenje u odgovor na originalno pitanje, potvrđujući tačnost dobijenog rješenja”.

“Jedan od najstrašnijih aspekata, za mnoge studente je, da gradivo matematike što se izučava tokom školovanja kasnije u životu nema nikakave važnosti. Učiti napamet sigurno da nije rješenje, to će prije biti otključavanje kreativne snage za riješavanje problema koje će oduševiti učenike”, tvrdi matematičar Conrad Wolfram.

“Glavna promjena u stvarnom svijetu matematike u zadnjih 50 godina je da smo automatizirali izvođenje računskih operacija. Kompjuteri danas bolje obavljaju posao računanja od ljudi u skoro svim slučajevima. U pitanju je automatizacija izračunavanja zbog čega matematika ima svoju primjenu na široki opseg oblasti: u medicini, preko mobitela do finansija. Matematika je upotrebljiva i korisna.

U svakodnevnom životu, skoro uvijek, koristimo kompjutere za izračunavanje, dok u obrazovanju, za to skoro uvijek, koristimo ljude. Ovaj rastući jaz je glavni razlog zašto je matematika prezrena u obrazovanju, a tako moćna i važna u stvarnom svijetu.

Treba se uhvatiti u koštac sa stvarnim problemima i primjeniti matematiku u njima. Definisanje pitanja i njihovo apstrahovanje u matematiku su krucijalni koraci na koje škole u većini zemalja provode žalosno malo vremena, jer učenici marljivo vježbaju stičući zastarjele vještine ručnog računanja”, kaže Conrad.

Conrad Wolfram govori o korištenju kompjutera za obavljanje računanja i usvajanja predmeta koji je nazvao kompjuterska matematika.

Jedan skorašnji pravac koji će pomoći u ovom novom konceptu učenja i primjene matematike je uvođenje kompjuterskog kodiranja u škole. Mnogo je razloga zašto je važno da svi mogu razumjeti aplikacije koje računar koristi. Već imamo i prvu zemlju koja koristi kompjutersku matematiku u obrazovnom sistemu, to je Estonija.

(TED / matematika.ba)