Političko oglašavanje

Zaklinjem se svojim precima, obećavam potomcima da ću sav svoj intelektualni, radni i politički potencijal iskoristiti za jačanje suvereniteta i odbrambenog potencijala Bosne i Hercegovine.