Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK zajedno sa partnerom Univerzitetskim teleinformatičkim centrom – UTIC, je 08.09.2022. god. upriličilo u Mješovitoj srednjoj tehničkoj školi u Travniku prezentaciju eDnevnika baziranog na EMIS informacionom sistemu.

eDnevnik su prezentirali direktor UTIC-a Elmedin Selmanović sa kolegama i predstavnicima firme Orbicode, koja je kreator softverskog rješenja informacionog sistema.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnik Ministarstva Ivica Augustinović, kantonalni koordinator u procesu digitalizacije Nevzudin Buzađija, direktori i EMIS odgovorne osobe iz svih osnovnih i srednjih škola sa područja Srednjobosanskog kantona, koje nastavni plan i program realizuju na bosanskom jeziku.

Predstavnik Ministarstva Ivica Augustinović je u svom govoru obećao podršku rješavanja statusnih pitanja EMIS odgovornih osoba, koje još uvijek nije riješeno.

Cilj prezentacije je bio upoznavanje škola sa mogućnostima i prednostima eDnevnika.

U prvom polugodištu 2022/23. godine biće odabrano nekoliko eksperimentalnih škola koje će koristiti eDnevnik, dok će u drugom polugodištu i sve ostale škole imati obavezu da ga koriste.

Na prezentaciji je naglašeno da će eksperimentalne škole biti tehnički opremljene od strane Ministarstva sa nekoliko računara u zbornici, tako da će nastavno osoblje nakon održanih časova to moći elektronski i evidentirati, dok će opremanje tabletima biti u narednoj fazi.

Modul eDnevnik je već aktivan kao sastavni dio EMIS-a, tako da će EMIS odgovorne osobe prije uvođenja eDnevnika izvršiti edukaciju nastavnog osoblja u svojim školama, kako bi svi u nastavnom procesu bili spremni na iskorak u savremene tokove obrazovanja.

eDnevnik u SBK

Elektronski dnevnik za osnovne i srednje škole predstavlja modul informacionog sistema EMIS koji je razvijen za potrebe digitalnog vođenja pedagoške evidencije u osnovnim i srednjim školama. Primjenom ovog modula olakšava se proces vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnim i srednjim školama , što ima za cilj, između ostalog, i unapređenje saradnje sa roditeljima, odnosno njihovu stalnu informiranost o uspjehu učenika.

Elektronski dnevnik također omogućava nastavnicima, razrednicima i direktorima škola brzu i jednostavnu izradu statističkih izvještaja o održanim časovima, te informacijama o uspjehu učenika i radu škole koje se analiziraju na sjednicama nastavničkih vijeća.

Uvođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama na području SBK predstavlja važan aspekt informatizacije i digitalizacije obrazovnog sistema u SBK.