Ljubitelji matematike širom svijeta 14. marta obilježavaju Međunarodni dan matematike i Dan broja Pi.

U SMŠ “Zijah Dizdarević” ovaj dan prigodno je obilježen raznim aktivnostima koje su organizovali učenici gimnazije informacionih tehnologija i elektrotehničke škole sa prof. matematike Mirnesom Smajilovićem.

Navedene aktivnosti u SMŠ “Zijah Dizdarević” Fojnica su ove godine zvanično sastavni dio obilježavanja Međunarodnog dana matematike, kao jedan od 2412 matematičkih događaja u svijetu.

Učenici SMŠ “Zijah Dizdarević” Fojnica i ove godine su se uključili u obilježavanje Međunarodnog dana matematike i Dana broja Pi kroz izradu multimedijalnih prezentacija, programiranjem u Pythonu za algoritamsko izračunavanje cifara broja Pi, nizanjem perlica u ciframa broja Pi, recitacijama o broju Pi, pamćenjem cifara broja Pi, učešćem u online kvizu o broju Pi, te pripremom kolača.

S obzirom da je Albert Einstein rođen 14.3.1879. godine, učenici IV-1 su kroz nastavu fizike obilježili i godišnjicu rođenja velikog fizičara sa profesoricom fizike Lejlom Abdulahović Smajilović. U čast njegovim dostignućima i doprinosu na raznim poljima u oblasti fizike, učenici su predstavili svoja saznanja o životu, radu i zanimljivim citatima ovog naučnika, kroz multimedijalnu prezentaciju i izradu panoa.

Neke zanimljivosti o broju Pi (3.14)

Pi je matematička konstanta koja se danas široko primjenjuje u matematici i fizici.

Obilježavanje Dana broja Pi započelo je 14. marta 1988., a prijedlog matematičara prvi je usvojio i obilježio Muzej nauke Eksploratorijum u San Francisku. Kongres SAD usvojio je 11 godina kasnije, 2009. godine, rezoluciju kojom je Dan broja Pi postao zvaničan praznik.

Pi (π) se definiše se kao odnos obima i prečnika kruga. Pi je također poznat i kao Arhimedova konstanta ili Ludolfov broj.

Numerička vrijednost Pi, zaokružena na 64 decimalna mjesta, jest: π = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 5923

Pi je iracionalan broj, što znači da će se nastaviti u beskonačnost bez bilo kakvog pravilnog ponavljanja cifara, i nemoguće ga je prikazati kao razlomak.

Broj Pi poznat je već oko četiri milenijuma.

Moguće je unutar broja π pronaći datum rođenja ili bilo koji drugi niz brojeva. To možete provjeriti na web stranici http://mypiday.com/.