O tome kako je nastao pokret za zaštitu rijeka, šta male hidroelektrane čine riječnim koritima, kakvi su potencijali naših planinskih rijeka i šta znači usvajanje novog zakona o električnoj energiji u FBiH, u video prilogu govore Lejla Kusturica (Atelje za društvene promjene – ACT), Nina Kreševljaković (Aarhus Centar u BiH) i Robert Oroz (Udruga Gotuša).

Robert Oroz (Udruga Gotuša)
Lejla Kusturica (Atelje za društvene promjene – ACT)
Nina Kreševljaković (Aarhus Centar u BiH)

Svi kadrovi su snimljeni na teritoriji općine Fojnica, gdje su autori proveli dva dana idući tragom priča o planinskim rijekama.

Slapovi Kozice Fojnica
Slapovi Kozice Fojnica
Slapovi Kozice Fojnica
Slapovi Kozice Fojnica
Slapovi Kozice Fojnica
Slapovi Kozice Fojnica
Slapovi Kozice Fojnica
Slapovi Kozice Fojnica

Priča: Osman Zukić
Video: Almir Kljuno