Povodom Svjetskog dana turizma BH Pošta je izdala poštansku marku “Slapovi Kozice Fojnica”.

Dragulj fojničkih rijeka kako zovu slapove Kozice, našao je svoje mjesto na poštanskoj marki koju je BH Pošta izdala u 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 0,90 KM. Autor marke je dizajner Tamer Lučarević, a odštampan je i prigodan koverat sa istim motivom.

Slapovi Kozice udaljeni su desetak kilometara od Fojnice. U šumskom okruženju, na planinskoj rječici Kozica formiralo se nekoliko manjih i dva veća vodopada, čija se visina kreće od 5 do 20 metara.

Iako nedovoljno poznato kao turističko mjesto, istinski ljubitelji prirode itekako znaju za ovu bajkovitu lokaciju. Zahvaljujući opštinskoj vlasti u Fojnici, pokrenute su aktivnosti na uređenju ovog lokaliteta, pa je do sada teško dostupan prilaz potpuno uređen, napravljena je kapija, dovedena je voda za piće, te su napravljene adrenalin staze do slapa I i slapa II, kao i sve pristupne staze do slapova. Takođe su napravljeni mostovi za prelaze, rekonstruisan je postojeći hladnjak, urađena je zaštitna ograda na mjestima gdje je bila neophodna, a kompletan lokalitet je očišćen od smeća, te su postavljene kante i brojni putokazi.

Ko ima priliku neka posjeti Slapove Kozice, a za one koji su daleko tu je prelijepa poštanska marka!