Krizni štab civilne zaštite Srednjobosanskog kantona je na ranijoj vanrednoj sjednici donio Naredbu da svi općinski štabovi civilne zaštite ODMAH preko svojih službi aktiviraju sve raspoložive ljudske i materijalne resurse kako bi izvršili pripremu za ostvarivanje sekundarnih/alternativnih smještajnih kapaciteta, i da se ODMAH osiguraju smještajni kapaciteti za potencijalno oboljele od COVID-19.

Smještaj je osiguran što bliže općinskim domovima zdravlja zbog lakše intervencije i bržeg djelovanja.

Izvršena je nabavka kompletnih kreveta (kućište sa madracom), posteljina, jastuka, jorgana/deka, također je osiguran određen broj boca kisika, obezbjeđen prostor za medicinsko osoblje.

Općinski štabovi civilne zaštite postupaju po Naredbi Kantonalnog štaba civilne zaštite, i pripreme su u toku i u svim općinama Srednjobosanskog kantona.

Općinski štab CZ općine Fojnica je izvršio sve neophodne pripreme.