1. Da poštuju zaštitne mjere izolacije u potpunosti.
    Osobe koje se nalaze u samoizolaciji (u evidenciji sa ili bez rješenja HES-a DZ Fojnica, Ministarstva unutrašnjih poslova ili Federalne i Kantonalne sanitarne inspekcije) u potpunosti se ne pridržavaju mjera samoizolacije, jer su u neposrednom fizičkom kontaktu sa drugim članovima porodice. Isto tako, članovi porodica se slobodno kreću u javnom prostoru i ostvaruju kontakt sa drugima, uslijed čega može doći do širenja i prenošenja zaraze.
  2. Da nose zaštitnu opremu (maska i rukavice) pri ulasku u trgovine i druge javne objekte (pošta, banka i dr ), uz poštivanje i provedbu drugih zaštitnih mjera – socijalne distance (1.5 m) pri ulasku u navedene objekte.
  3. Da se bez prijeke potrebe i opravdanog razloga ne kreću izvan prostora svojih stambenih objekata, a ako su primorani kretati se u javnom i drugom prostoru da nose zaštitnu opremu (maske i rukavice).
  4. Da ne izlaze i ne putuju automobilima i slično, izvan područja općine Fojnica, a ako je nužno da idu u druga mjesta i gradove, a posebno u gradove u kojima su zabilježeni slučajevi koronavirusa, onda su dužni svoj odlazak u iste prijaviti Policijskoj stanici Fojnica.