S obzirom na novonastalu situaciju sa koronavirusom odnosno pandemijom koja je
prouzrokovana virusom COVID-19, Općinski stožer Civilne zaštita Fojnica je na radnoj sjednici održanoj 13.03.2020. g., donio Odluku o ustrojstvu i uspostavi OPERATIVNOG CENTRA CZ Fojnica, te je ista Odluka (tehnički) sprovedena dana 23.03.2020. g.

Operativni centar CZ Fojnica, sastavljen je od četiri člana koji će raditi u smjena uključujući i dežurstvo tako da će biti dostupni 24 sata, putem sljedećih kontakata:

Telefon: 030/547-720 (7:30 – 12:00)

Fax: 030/547-720

Mobitel: 061/672-170 (24 sata)

e-Mail: [email protected]