Dragi naši sugrađani, obavještavamo vas da je u našem gradu osnovan Brdsko biciklistički klub “Triton” (BBK “Triton” Fojnica).

I pored situacije koja nas je sve zadesila, Klub je krenuo sa radom i aktivnostima, poštujući naravno sve zakonom propisane mjere nadležnih organa.

S obzirom da smo u ovo vrijeme ograničeni u sportskim aktivnostima, ovo bi mogla biti idealna prilika da se razvije biciklizam i da podržimo našeg sugrađanina i osnivača ovog udruženja koji nesebično reklamira naš grad i uveseljava nas sa svojim izvještajima sa terena koji su, kako poučni tako i satirični i prihvatljivi za sve.

Osnovni principi BBK “Triton” su razvijanje i omasovljenje biciklizma kao sporta, rekreacije te održivog alternativnog vida prijevoza; populariziranje zdravog načina života među građanstvom, posebice djecom i omladinom kao i značaja sporta i rekreacije u očuvanju zdravog tijela i duha; unaprjeđenje kulturno-obrazovnih, odgojnih, edukativnih i sportskih aktivnosti, u skladu sa općedruštvenim razvojem i politikom razvoja obrazovanja, kulture i sporta u društvima BiH.

Neke od osnovnih djelatnosti BBK “Triton” su promocija sporta kao i organiziranje biciklističkih utrka, izleta, sportsko-edukativnih programa i drugih vidova interesa za biciklizam kao sport, posebno kod omladine.

Toplo Vam preporučujemo da se učlanite i podržite rad BBK “Triton”, a oni će se potruditi da za svakoga od Vas pronađu aktivnosti i kategoriju prilagođenu vašem uzrastu, vašoj formi i vašim potrebama.

Ukoliko se želite pridružiti Brdsko biciklističkom klubu “Triton” ili kao ljubitelji prirode podržati rad Kluba, trebate da ispunite elektronsku pristupnicu.

Učlaniti se možete i ispunjavajući štampanu pristupnicu koju možete preuzeti od:

  • Namik Mešak (061/255-697)
  • Mahir Hasanagić (061/336-304).