Jezik i jezik su dvije riječi s istom slovnom strukturom, a različitog suštinskog značenja. Jedan bez drugog ne funkcionišu.

Bez jezika kao instrumenta komunikacije gotovo da ne bi bilo ni čovjeka, ni ljudskog društva kakvo poznajemo.
Zahvaljujući jeziku i jeziku ostvarujemo komunikaciju. Od načina upotrebe naših komunikacijskih instrumenata zavisit će i vrsta naše komunikacije. Ona može biti: spoznajna, logična, afektivna, komunikacijska, fatička, simbolička, poetska.

Možemo odaslati strijele ljubavi, mira, istine, pohvale, a možemo i suprotno od navedenog. Pred nama su sve mogućnosti. Na nama je odluka koju ćemo odabrati.

Jezik imamo jedan, a jezika više.

Nauka o jezikoslovlju došla je do saznanja da u svijetu postoji od 5000 do 7000 jezika. Jezik je najmoćniji alat koji čovječanstvo ima. Nevjerovatna je uloga koju jezik ima u ljudskom životu.

Dovoljno je moćan i prilagodljiv da obuhvati svaku promjenu i ostane najmoćnije ljudsko sredstvo komunikacije i spoznaje.

Nama su važni naši jezici, naš jezik (organ), naš Bosanski jezik i naš odnos prema njima.

A evo šta su o jeziku i jeziku rekli naši ugledni književnici, Šimo Ešić i Ismet Bekrić.