Na prijedlog Međunarodne matematičke unije (International Mathematical Union, IMU), 40. Generalna skupština UNESCO-a je u novembru 2019. godine proglasila 14. mart (Dan broja Pi) za Međunarodni dan matematike (International Day of Mathematics, IDM)

IDM ima i svoju web stranicu idm314.org na kojoj se mogu pratiti dešavanja u vezi s obilježavanjem ovog dana.

Tema 2020. godine je Matematika je svuda. Primjeri tema vezanih uz sljedeće podteme mogu se naći na IDM webu:

  • Matematika u nauci i tehnologiji
  • Matematika u organizaciji civilizacije
  • Matematika je ključna za ispunjavanje ciljeva UN-a za održivi razvoj
  • Matematika je svuda u svemu što radite
  • Pričajte mi o nekoj aktivnosti ili području i reći ću vam gdje je matematika

Dan broja Pi (3.14)

Pi je matematička konstanta koja se danas široko primjenjuje u matematici i fizici. Dan broja Pi (π), ustanovljen je jer je vrijednost tog broja približno 3,14 pa se tako dobije 14. mart.

Obilježavanje Dana broja Pi započelo je 14. marta 1988., a prijedlog matematičara prvi je usvojio i obilježio Muzej nauke Eksploratorijum u San Francisku. Kongres SAD usvojio je 11 godina kasnije, 2009. godine, rezoluciju kojom je Dan broja Pi postao zvaničan praznik.

Pi (π) se definše se kao odnos obima i prečnika kruga. Pi je također poznat i kao Arhimedova konstanta ili Ludolfov broj.

Numerička vrijednost pi, zaokružena na 64 decimalna mjesta, jest:
π = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 5923

Pi je iracionalan broj, što znači da će se nastaviti u beskonačnost bez bilo kakvog pravilnog ponavljanja cifara, i nemoguće ga je prikazati kao razlomak.

Broj Pi poznat je već oko četiri milenijuma.

Moguće je unutar broja π pronaći datum rođenja ili bilo koji drugi niz brojeva. To možete provjeriti na web stranici http://mypiday.com/ koja je napravljena u poznatom Wolfram jeziku.