Federalna uprava za inspekcijske poslove vrši pojačani nadzor nad formiranjem i kretanjem cijena sredstava i opreme za kojima je porasla potražnja izazvana rastućim strahom građana za vlastito zdravlje.

– Apelujemo na sve privredne subjekte i druga pravna i fizička lica koja obavljaju trgovinu pomenutim proizvodima na veliko i trgovinu na malo da prilikom formiranja cijena vode računa o životnom standardu građana i stabilnosti tržišta, te upozoravamo da će sve zloupotrebe uvjeta slobodnog formiranja cijena i nerazumnog povećanja cijena usljed povećane potražnje izazvane strahom građana i proglašavanjem globalne pandemije koronavirusa biti sankcionisane – navode iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Federalna uprava za inspekcijske poslove upozorava da će sve konstatovane zloupotrebe biti najoštrije sankcionisane.

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na kontakt telefon 033/226-644 dostupan 24 sata.

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: [email protected]