Udruženje matematičara u SBK/KSB u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK/KSB organizuje dvodnevni seminar (stručno usavršavanje) za sve nastavnike i profesore matematike osnovnih i srednjih škola u SBK/KSB u periodu 01. – 02. septembar (petak – subota) 2023. godine na Vlašiću (hotel „Central“), sa početkom u 14 sati (petak).

 

Hotel Central Vlašić

Učesnici seminara (stručnog usavršavanja) će dobiti odgovarajući CERTIFIKAT kao dokaz stručnog usavršavanja i napredovanja, a u skladu sa Pravilnikom o napredovanju i ocjenjivanju nastavnika i profesora u osnovnim i srednjim školama.

O načinu prijave na seminar možete pogledati u dokumentu na linku: Dopis za škole.

Program seminara