U organizaciji Udruženja matematičara u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (UM SBK/KSB), u hotelu “Reumal” u Fojnici, 20. i 21. januara 2020. godine, održan je dvodnevni seminar za 70 nastavnika i profesora matematike osnovnih i srednjih škola u SBK/KSB.

Seminar je organizovan u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna.

Predsjednik Udruženja prof. Dževad Mlaćo je na samom početku pozdravio sve učesnike seminara kao i goste, te se posebno zahvalio načelniku općine Fojnica gosp. Sabahudinu Klisuri na prisustvu otvaranju seminara, te iskazanoj podršci samom Udruženju.

Načelnik Sabahudin Klisura je pozdravio sve prisutne i zaželio lijepo druženje i boravak u hotelu „Reumal“ Fojnica, kao i uspješan rad Udruženja.

Posebna zahvala je upućena i ministru obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, gosp. Bojanu Domiću, koji je pružio veliku podršku u toku osnivanja samog Udruženja, kao i organizovanja ovog seminara, a koji nažalost zbog obaveza u Vladi Kantona nije mogao prisustvovati na dan otvaranja seminara i isti otvoriti. Također je zahvala upućena i doc. dr. Nevzudinu Buzađiji, direktoru Mješovite srednje tehničke škole u Travniku, za podršku i pomoć Udruženju, kao i ustupanje prostorija za rad Udruženja.

Kao predavači seminara predstavljeni su profesori sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: prof. dr. Muharem Avdispahić, doc. dr. Zenan Šabanac i dr. Dina Kamber Hamzić, te prof. Fatima Bušatlić iz Mješovite srednje škole Travnik i prof. Mirnes Smajilović iz Srednje mješovite škole ”Zijah Dizdarević” iz Fojnice.

Prisutnima se obratio i osnivač Udruženja matematičara Tuzlanskog kantona (UM TK) prof. dr. Mehmed Nurkanović i prezentovao matematički list “Evolventa”. Prof. dr. Nurkanović je zaželio da se saradnja i dalje nastavi i da se što češće organizuju susreti, koji u svakom slučaju donose pozitivna iskustva.

Tom prilikom je prof. dr. Mehmedu Nurkanoviću uručena i zahvalnica za doprinos razvoju matematike na području SBK/KSB, koju je uručio potpredsjednik Udruženja prof. Mirnes Smajilović, a koja je i ujedno prva zahvalnica ispred Udruženja.

Prvo predavanje je održao prof. dr. Muharem Avdispahić na temu “STEM pristup implementaciji Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa za matematiku”. Osvrnuo se na rezultate PISA testiranja i značaj ishoda učenja u nastavi, te sugerisao na važnost STEM pristupa.

Drugo predavanje je održao doc. dr. Zenan Šabanac sa temom “Zadaci otvorenog tipa u nastavi matematike”, gdje je naglasio važnost zadataka otvorenog tipa, koji se u nastavi matematike rijetko koriste. Predavanje je bilo interaktivnog karaktera.

Posljednje predavanje prvog dana održala je dr. Dina Kamber Hamzić čija je tema bila “Kognitivne prepreke u nastavi trigonometrije”, gdje je govorila o značaju trigonometrije i kako da učenici najbolje savladaju tu oblast.

Drugi dan seminara je započeo sa radionicom za nastavnike na temu “Ishodi učenja vezano za zajedničku jezgru nastavnih planova i programa”, koju su moderirali prof. dr. Muharem Avdispahić, doc. dr. Zenan Šabanac i dr. Dina Kamera Hamzić. Profesori i nastavnici su bili podijeljeni u grupe, čiji je cilj bio da odrede ishode učenja u primjerima koji su im predavači zadavali. Učesnici seminara su bili vrlo aktivni na radionici i pokazali veliku zainteresovanost za ovu temu.

Nakon toga, prof. matematike Fatima Bušatlić je održala zanimljivo predavanje na temu “Sistematizacija gradiva iz geometrije – primjeri iz prakse”, gdje je govorila o svojim inovativnim iskustvima sa nastave pri obradi geometrije.

Posljednje predavanje tokom seminara održao je prof. matematike Mirnes Smajilović sa temom “Primjena IKT u nastavi matematike”, gdje je prisutnima demonstrirao rad u matematičkom softveru “Geogebra”, te na nekoliko primjera pokazao kako taj program koristiti u redovnoj nastavi. Također je kratko prezentovao i Google učionicu, koju prilično uspješno koriste profesori i učenici u SMŠ “Zijah Dizdarević” Fojnica.

Na kraju seminara, nastavnicima i profesorima su podijeljeni CERTIFIKATI kao dokaz o učešću na seminaru stručnog usavršavanja, a u svrhu profesionalnog napredovanja.

Zadovoljstvo nastavnika i profesora matematike kao i gostiju, pokazatelj su vrlo uspješne organizacije ovog seminara.