Centralna izborna komisija donijela danas odluku o raspisivanju lokalnih izbora u BiH. Izbori će biti održani u nedjelju, 4. oktobra 2020. godine.

Birat će se 64 općinskih vijeća u FBiH, 56 skupština općina u RS, 120 načelnika općina, 14 gradskih vijeća u FBiH, sedam skupština gradova u RS, 22 gradonačelnika u BiH i Skupštinu Brčko distrikta.

Izbori nisu raspisani za Gradsko vijeće Mostara, a prema riječima sekretara CIK-a BiH, to će biti učinjeno nakon što se steknu uvjeti.

Pravo glasa ima 3.374.364 birača. U ovaj broj nisu uključeni birači iz Mostara.