Isplata za sve korisnike mjesečnih boračkih naknada iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, koje su i ovog mjeseca bez umanjenja, počinje sutra, najavljeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

To ministarstvo je u saradnji sa općinskim službama boračko-invalidske zaštite uradilo svoj dio posla, odnosno izvršilo obračun i unos u trezor naknada za april, što znači da se očekuje da Federalno ministarstvo finansija novac za isplatu naknada boračkoj populaciji sutra doznači bankama prema krajnjim korisnicima.

Resorni federalni ministar Salko Bukvarević ističe da je to čin koji pokazuje jasnu opredijeljenost Vlade FBiH da je uvijek uz ranjive kategorije društva, a posebno uz branioce i članove njihovih porodica.

Vlada FBiH i resorno Ministarstvo ranije su zauzeli stav da je isplata naknada toj kategoriji prioritet i da će biti učinjeni svi napori kako ne bi došlo do umanjenja.

– Riječ je o ličnim i porodičnim invalidninama, naknadama dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja, ratnim vojnim invalidima i demobiliziranim braniocima, za čije namjene je ukupno osigurano 26.321.507,22 KM. To znači da će za mjesec april naknade dobiti 102.628 boračkih porodica, i to 83.518 korisnika ličnih invalidnina, 4.814 dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja te 14.296 demobiliziranih branilaca – naveo je Bukvarević.

On je pozvao korisnike starije od 65 godina da naknade preuzmu u periodu koji je dozvoljen od nadležnih institucija te da se i dalje, u uvjetima pandemije koronavirusa, svi pridržavaju donesenih mjera u cilju zaštite ličnog i zdravlja sugrađana.

Zahvalio je građanima koji su pokazali visok stepen odgovornosti u ovoj teškoj situaciji, kao i onima koji su na prvoj liniji od samog početka, posebno zdravstvenim radnicima, policiji, trgovcima, ali i svim kriznim štabovima i institucijama koje rade na zašititi građana.

SARAJEVO, 7. maja (FENA)