Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je Odluka o dodjeli sredstava subjektima u turističko-ugostiteljskom sektoru u iznosu od 30 miliona KM na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19.

Ukupno je apliciralo 415 subjekata, a njih 340 je ostvarilo pomoć.

Kako je navedeno, 75 subjekata nije dobilo pomoć zbog sljedećih razloga: pogrešna šifra, neizmirene obaveze do 30. juna 2020. ili ako je pad prometa manji od 40%.

Pomoć od 30 miliona KM bit će raspodijeljena na 192 hotela (19.503.038 KM), 98 putničkih agencija (6.601.352 KM), 21 turoperatera (2.583.815), pet vodiča (22.340 KM), 18 novoosnovanih (nakon 30.06.2019.) – 205.181 i šest banja (1.084.274 KM).

Što se tiče kategorije Banje i lječilišta najviše je dobila Javna ustanova za medicinsku rehabilziaciju i banjsko liječenje – Lječilište “Reumal” Fojnica – 555.403 KM.

Sredstva su osigurana u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo okoliša i turizma da vrši kontinuiran nadzor nad utroškom sredstava, a sve u skladu sa Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19.

Kompletnu listu turističko-ugostiteljskih subjekata kojima je pružena pomoć pogledajte na OVOM LINKU.