Obavještavaju se obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti na području općine Fojnica da je na snagu stupio novi zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, te da je članom 82. novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 75/21) propisana obveza, postupak i način usklađivanja poslovanja sa odredbama naprijed navedenog Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu novog Zakona.

S tim u vezi, obrtnici i osobe koje obavljaju srodnu djelatnost, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, obvezni su Službi za privredu, finansije i budžet općine Fojnica, što prije, podnijeti zahtjev za usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, a ukoliko to u prethodnom periodu nisu učinile.

Prema instrukciji za postupanje nadležnih općinskih/gradskih tijela koje je objavilo Federalno ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, napominjemo da je naprijed navedene aktivnosti usklađivanja potrebno završiti najkasnije do 31.12.2022. godine.

Obrtnicima i osobama koje obavljaju obrt ili srodnu djelatnost, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, sukladno članu 37. tačka 1. stav j) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH, utvrdit će se prestanak obavljanja djelatnosti po sili zakona ukoliko u naprijed navedenom roku ne podnesu zahtjev za usklađivanje poslovanja sa novim zakonom.

Zahtjev za usklađivanje možete preuzeti u općini Fojnica, Info centru ili u Službi za privredu, finansije i budžet, sobi broj 205, kao i na web stranici općine Fojnica. Za sve dodatne informacije i upute o potrebnoj dokumentaciji zainteresirana lica se mogu obratiti i na broj telefona 030-547-723.

(Fojnica.ba)