U zadnje vrijeme postaje uočljivo da napadi na Islamsku zajednicu postaju trend, reklo bi se, modereno.

Sav čemer koji ljudi imaju, a ne smiju istresti na vlast, istresu na jedino nebranjeno tlo, a to je Islamska zajednica.

Digla se kuka i motika na glavnog imama Edina ef. Roju, a time direktno i na MIZ Fojnica, u vezi primjene važeće Odluke o utvrđivanju naknada za korištenje mezarja na području Medžlisa IZ Fojnica, a koja je, inače, opća u većini medžlisa.

Konkretan slučaj koji je izazvao interes javnosti u Fojnici, je u potpunosti u skladu sa važećom odlukom MIZ Fojnica, i sve dok se neka važeća odluka ne promijeni, niko nema pravo suprotno njoj postupati.

Nerijetko, u nedostatku potpunih informacija, uvrede upućuju mnogi, a najčešće ljudi koji i nisu članovi Islamske zajednice.

Izvod iz Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Medžlis je organizaciona jedinica Islamske zajednice koja u pravilu obuhvata sve džemate na teritoriji jedne općine ili najmanje sedam džemata koji čine povezanu cjelinu.

Izvršni odbor medžlisa je izvršni organ Islamske zajednice na području medžlisa.

Glavni imam medžlisa je član izvršnog odbora medžlisa po položaju.

Glavni imam u pitanjima vjere odgovoran je muftiji, a u administrativnim stvarima odgovoran je izvršnom odboru medžlisa.

Izvršni odbor medžlisa:

  • izvršava odluke i provodi uputstva viših organa Islamske zajednice,
  • stara se o uvjetima i potrebama vjerskog života na području medžlisa,
  • nadzire rad džematskih odbora i daje im uputstva za rad,
  • brine se o prihodima i imovini Islamske zajednice,
  • daje prijedloge za postavljanje i razrješenje imama, hatiba i muallima,
  • podnosi izvještaj o radu.

Izvršni odbor medžlisa ima predsjednika. Predsjednik predstavlja i zastupa medžlis i rukovodi radom izvršnog odbora.

(Opširnije o Statusu medžlisa u ustrojstvu Islamske zajednice: islamskazajednica.ba)

Tekst: Aziz Hurem