Rukom pisani Kur'an ukraden je iz Atik džamije u Fojnici. MUP Srednjobosanskog kantona poduzima mjere iz svoje nadležnosti, a ovo djelo će najvjerovatnije biti tretirano kao teška krađa kulturnog dobra ili stvari od naročitog naučnog, umjetničkog, historijskog ili tehničkog značaja.

Foto: Fojnica.net

Ukradeni Kur'an je prvobitno pronađen u zidu džamije nakon njenog spaljivanja. Star je oko 350 godina.

Fojničku Atik-džamija izgradio je 1551. godine Mustafa Sin Hidru ili Hadr, a važi za jedan od najstarijih objekata u ovom dijelu naše zemlje. Ukradeni Kur'an je prvobitno pronađen u zidu džamije nakon njenog spaljivanja. Star je oko 350 godina. Djelo je Mustafa sin Salihov sin hadži Mahmudov, koji ga je prepisao 1750. godine.

Širom Bosne i Hercegovine, ali i svijeta mogu se pronaći Kur'ani stari 300 do 400 godina izrađeni u Fojnici, koja je od davnina poznata po prepisivačima Kur'ana.