Administrativno-vakufski centar Medresa, Fojnica

Stavljanje u funkciju ovog centra veliki je događaj ne samo za Islamsku zajednicu, već i za sve stanovnike ovoga grada. Iako nije još uvijek sve završeno, ovaj objekat već izgleda impresivno.

Administrativno-vakufski centar Medresa, Fojnica

Prema historijskim izvorima, izvjesni Šaban ef. sagradio je džamiju 1666. godine, a nakon toga je dao sagraditi medresu i tekiju u Fojnici. Tekiju su zapalili četnici prilikom povlačenja 1945. godine, nakon čega više nije obnavljana.

Postojeća zgrada medrese izgrađena je 1906. godine. Sredstva za njenu izgradnju obezbijedila je i tada Vakufska direkcija, da bi je 1945. godine komunističke vlasti oduzele od Islamske zajednice. Nacionalizovana je 1959. godine ui služila je kao zgrada Općine. Zgrada medrese njenim izvornim vlasnicima, Islamskoj zajednici, odnosno, Medžlisu Islamske zajednice (MIZ) Fojnica vraćena je 12.decembra 2013. godine.

Islamska zajednica tokom cijelog ovog perioda nikada nije dobila bilo kakvu nadoknadu niti je imala bilo kakvo pravo pristupa medresi skoro 70 godina. Zbog toga je od velike važnosti stavljanje na korištenje ove građevine Islamskoj zajednici.

– Mi očekujemo da će svi radovi biti završeni sljedeći mjesec. Kada je MIZ Fojnica radio projekat “Medrese” u Fojnici isti je koncipiran kao administrativno-poslovni objekat koji će u sebi sadržati prostorije za sjedište Medžlisa, konferencijsku salu, apartmane koji će funkcionisati na ekonomskoj osnovi, garaže, prostor za restoran i prostor za obdanište. Cilj ovog projekta jeste da ostvaruje određene prihode u korist MIZ Fojnica, ali i da im se obezbjedi trajno i kvalitetno sjedište administracije – kazao je za Preprod.info direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice dr. hafiz Senaid ef. Zajimović.

Administrativno-vakufski centar Medresa, Fojnica

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko tri miliona KM.

– To je projektna vrijednost i uključuje građevinsko zanatske radove, troškove nadzora, prijevod projektne dokumentacije, obezbjeđivanje priključaka na objekat (struja, voda i kanalizacije). Ovim projektom je obuhvaćena i instalacije profesionalne kuhinje za potrebe restorana, dakle, uključeni su svi radovi osim namještaja i možemo reći da su to svi radovi koji u konačnici stavljaju objekat u funkciju – kaže direktor Vakufske direkcije.

Ističe da su oni na zahtjev MIZ Fojnica, prema Generalnoj direkciji vakufa Republike Turske uputili inicijativu za realizaciju projekta izgradnje Vakufskog administrativno-poslovnog objekta “Medresa” u Fojnici.

Protokolom koji je postignut s Generalnom direkcijom vakufa Republike Turske predviđeno je uklanjanje starog objekta i izgradnja novog objekta, a sve u skladu sa projektnom dokumentacijom i građevinskom dozvolom. Radovi su započeti u maju 2018. godine i privode se kraju.

– Prije same realizacije projekta Vakufska direkcija u saradnji sa Medžlisom morala je prvo provesti proceduru povrata objekta. Stari objekat je bio nacionaliziran i tu je bila smještena Općina Fojnica. Vakufska direkcija je pokrenula postupak povrata ove nekretnine i zajedno sa Medžlisom, a naravno uz dobru saranju sa lokalnom zajednicom, vratili smo objekat izvornom vlasniku. Tek onda je Medžlis počeo sa izradom projektnog zadataka i projekta. Ovo govorim iz razloga što se na ovom projektu sistemski i planski radilo najmanje pet godina od povrata objekta, analiza stanja, priprema projekta, pronalazak partnera odnosno finansijera i konačno realizacija projekta – pojasnio nam je Zajimović.

Ovom prilikom dodao je da Vakufska direkcija trenutno realizira i projekat ponovne izgradnje Arnaudije džamije u Banja Luci, izgradnju Sinan-begove džamije u Čajniču, Kizlar-agine džamiju u Mrkonjić Gradu, te projekat izgradnje Upravne zgrada Rijaseta IZ u BiH i niz drugih projekata.

– Mi sljedeće godine planiramo započeti još projekata i za njihov broj nismo još sigurni ali ću napomenuti neke od najznačajnih. Započet ćemo sa projektom rehabilitacije Morića Hana, za nas veoma važnog projekta, kao i projekte rekonstrukcije odnosno izgradnje mostarskih džamija koje su porušene u Drugom svjetskom ratu i za vrijeme komunizma, izgradnja Sahat Kule u Banjoj Luci, ponovna izgradnja Arnaudije u Rogatici i još neke projekte. Iskreno se nadam da ćemo imati snage i za još projekata i da ćemo dati sve od sebe da iskoristimo svaku priliku koja može dovesti do razvoja vakufa – kazao je dr. Zajimović za Preporod.info.