Sutkinji Državnog suda Dragici Miletić jedna mjesečna plata smanjena je za deset posto jer je tokom suđenja u zapisniku termin “genocid” zamijenila riječju “zločin”, BIRN Bosne i Hercegovine može potvrditi.

Konačnom odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) sutkinji Miletić izrečena je disciplinska mjera smanjenja plate u iznosu od deset odsto na period od jednog mjeseca jer je u zapisniku termin “genocid” zamijenjen riječju “zločin”, čime je počinila disciplinski prekršaj “ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije”.

Odluka od 8. septembra objavljena je u anonimiziranoj formi na pravosudnom portalu. Praksa VSTV-a je da ne objavljuje identitet sudija i tužilaca koje kažnjava, ali su disciplinska ročišta otvorena za novinare. Prema šifri predmeta, inicijalima i izjavama navedenim u odluci, Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) može na osnovu praćenja ročišta sa ovog disciplinskog postupka potvrditi da se rješenje odnosi na sutkinju Dragicu Miletić.

Miletić se tužbom teretila da je na ročištu održanom u Upravnom odjeljenju 3. marta 2020. – nakon što je tužitelj Mehdin Jakubović, u predmetu u kojem je postupala, izjavio za zapisnik: “Ja sam preživio genocid” – rekla: “Hoćemo li upotrijebiti termin genocid?”

Mehdin Jakubović

U tužbi se još navodi da je pomoćnica državnog pravobranioca kazala kako postoje presude Međunarodnog krivičnog suda kojima je utvrđen genocid, a sutkinja Miletić je, između ostalog, rekla da je njoj “kao sudiji sve to poznato, da poštuje žrtve i da je samo pitala da li se može upotrijebiti neki drugi izraz”.