Dana 02.04.2021 .godine održana je sjednica Općinskog kriznog štaba CZ općine Fojnica, a uvezi pogoršane epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19, na području općine Fojnica.

Prema podacima JU Dom zdravlja Fojnica sa današnjim danom 128 osoba je pozitivno na Covid- 19, a u izolaciji 199 osoba, od toga je 10 osoba na bolničkom liječenju.

Stanovništvu na području općine FOJNICA preporučuje se da zbog trenutne COVID-19 epidemiološke situacije maksimalno izbjegavaju privatna i javna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a u slučaju pojave nekih od simptoma kao što su povišena temperatura, kašalj i gubitak okusa ili mirisa preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog domaćinstva da ostanu kući, te telefonski jave nadležnom liječniku kako bi dobili daljnje upute.

Neophodno je pridržavati se mjera lične zaštite, držanja razmaka min. 2m, nošenje zaštitnih maski.

Na održanoj sjednici štaba utvrđeni su sljedeći zaključci:

Z A K LJ U Č C I

  1. Da će se nastava u OŠ „Ivan Goran Kovačić“ i „Muhsin Rizvić“ preći na Online nastavu od 05.04.2021.god. do 19.04.2021.god.,
  2. Naložena je pojačana aktivnost dezinfekcije javnih površina, zajedničkih prostora u stambenim zgradama, prostora ispred javnih ustanova,
  3. U narednom periodu vršit će se pojačana kontrola pridržavanja preventivnih mjera ugostiteljskih, trgovačkih i dr. objekata, i svih subjekata koji su obavezni pridržavati se preventivnih mjera sadržanih u preporukama nadležnih organa.
Izvor: Fojnica.ba