U Općini Fojnica je danas održana sjednica Kriznog štaba civilne zaštite na kojoj se razgovaralo o aktuelnoj situaciji u vezi pojave koronavirusa.

Sjednici štaba su, između ostalih članova OŠCZ Fojnica, prisustvovali i predstavnici Doma zdravlja i Policijske stanice.

Iz Doma zdravlja Fojnica su informisali prisutne o stanju u vezi epidemiološke situacije na području ove općine izazvane pojavom koronavirusa. Konstatovano je da je stanje zadovoljavajuće, mjere na prevenciji se provode i prati se stanje.

Trenutno na području općine Fojnica nema potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom, a u izolaciji se nalazi 81 osoba.

Također, iz PS Fojnica članovi štaba su informisani o stepenu poštivanja odredbi o izolaciji, kao i poštivanju naredbe o zabrani kretanja osoba mlađih od 18, a starijih od 65 godina, te poštivanje naredbe policijskog sata.

Na sjednici je zaključeno da je stanje u Fojnici zadovoljavajuće, ali da se pojava koju sa sobom donosi ovaj virus mora shvatiti krajnje ozbiljno.

Štab je pohvalio rad volontera Crvenog križa Fojnica i predsjednika mjesnih zajednica.

Donesene su i nove mjere koje je potrebno poduzeti u cilju smanjenja mogućnosti pojave zaraze na području općine.