Cilj posjete je bio sagledati kako u novonastaloj situaciji sa koronavirusom SARS-CoV-2 radi i funkcioniše domaća Bosansko-hercegovačka farmaceutska kompanija i dali imaju problema u dostavi sirovina.

Ministrica je tokom svoje posjete, sa predstavnicima ZADA Pharmaceuticals, razgovarala o kapacitetima proizvodnje, lijekovima koje ova kompanija može ponuditi u liječenju oboljelih od koronavirusa, a naravno željela je čuti i koji su to problemi sa kojima se suočava ova kompanija i kako se vlasti mogu uključiti u rješavanje problema, kako bi ova kompanija imala još bolje rezultate koji bi značili napredak za cijelu državu.

Kompanija ZADA Pharmaceuticals sa ponosom ističe da pomno prati sva dešavanja u vezi sa terapijom i svim novim istraživanjima u vezi sa liječenjem oboljelih od koronavirusa. Po  riječima predstavnika ZADA Pharmaceuticals kompanija je već razvila proizvod Hidroksihlorohin film tablete 200 mg koje se preporučuju u terapiji liječenja koronavirusa, pod zaštićenim nazivom MALCOVIR®.

Lijek Hidroksihlorohin film tablete 200 mg je 28.3.2020. odobrila za upotrebu, za indikaciju liječenja Covid-19 i Američka agencija za hranu i lijekove (FDA). U ZADA Pharmaceuticals ističu da će ovaj lijek imati za tržište BiH u narednih 10-ak dana.

Kao svoje probleme, iz ZADA Pharmaceuticals ističu svoj dugogodišnji problem, za koji vjeruju da ga dijele sa drugim domaćim proizvođačima u BiH, a to je nedovoljna podrška na domaćem tržištu. Smatraju da država nije napravila potrebne mjere kojima će zaštititi domaću proizvodnju.