Premijer Fadil Novalić izjavio je, nakon sjednice Vlade Federacije BiH, kako je usvojen Zakon o ublažavanju posljedica koronavirusa na ekonomiju u ovom entitetu.

Ovim zakonom počinje plan spašavanja ekonomije Federacije BiH.

– Za njegovu realizaciju radi se rebalans budžeta i preispituje se svaka stavka u budžetu. Zakon sadrži deset mjera, najbitnije je sačuvati radna mjesta, a doprinosi na minimalnu plaću bit će plaćeni iz budžeta za sve radnike u realnom sektoru, iz primjene su izuzeti javni i finansijski sektor – rekao je Novalić.

Zakonom osiguravamo dodatna sredstva i kantonima i općinama. Misli se, prije svega, na sredstva za javna skloništa, civilnu zaštitu i sva ona sredstva koja se mogu koristiti za spas ekonomije.

– U narednom periodu bit će stavljena na raspolaganje. Kantoni i općine moraju preusmjeriti svoja sredstva za saniranje posljedica pandemije koronavirusa, a u ovom procesu se posebno treba voditi računa o privrednicima kojima je zabranjen i onemogućen rad – rekao je Novalić.

Osim toga, Razvojnoj banci FBiH daje se depozit od 80 miliona KM za uspostavu Garancijskog fonda, kao mjeru održavanja likvidnosti malih i srednjih preduzeća, a ovaj pristup primjenjuju skoro sve zemlje u regiji i EU.

Za malu i srednju privredu bit će na raspolaganju skoro 400 miliona KM.

– Do kraja dana očekujem da Agencija za bankarstvo FBiH izađe s jasnim pojašnjenjem o moratoriju na otplatu kredita tako da bude kristalno jasno i građanima i kompanijama ko ima pravo na odgodu. Spasit ćemo sva radna mjesta koja budemo mogli, za one koji ostanu bez posla, FBiH će isplaćivati naknade preko birao. Siguran sam da ćemo pobijediti ovu krizu – kazao je Novalić.