Vjerovatno ste se nekada pitali: Kako odrediti broj pripadajućih mandata u općinskom vijeću na osnovu ukupnog broja glasova nekog političkog subjekta?

Upravo to pitanje i traganje za njegovim odgovorom je mene navelo na pisanje ovog teksta.

Da bi se zadovoljilo u što većoj mjeri da političkom subjektu pripada onoliko mandata koliko je osvojio glasova, u izbornoj se historiji pojavio veći broj različitih metoda pretvaranja glasova u mandate.

Naime, iako postoji niz različitih postupaka pretvaranja, većina ih se svrstava u dva osnovna tipa – postupak najvećeg broja te postupak izbornog broja.

U izbornom procesu u Bosni i Hercegovini se koristi metoda koja pripada skupini postupka najvećeg broja, koja se još naziva i postupak djelitelja, odnosno djeliteljska metoda. Koristeći takvu metodu, broj se mandata svakog političkog subjekta utvrđuje tako da se ukupan broj njegovih glasova dijeli određenim nizom djelitelja (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, …).

Članom 9.5 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, je preciznije definisan taj matematički postupak:

  1. U svakoj izbornoj jedinici mandati se raspodjeljuju na sljedeći način: za svaku političku stranku i koaliciju, ukupan broj važećih glasova koje je politička stranka ili koalicija osvojila dijeli se sa 1, 3, 5, 7, 9, 11, i tako redom, sve dok je to potrebno za tu raspodjelu mandata. Brojevi koji se dobiju ovom serijom dijeljenja su “količnici“. Broj glasova za nezavisnog kandidata je količnik tog kandidata.
  2. Količnici se redaju od najvećeg do najmanjeg. Mandati se dijele po redu, počev od najvećeg količnika, dok se ne raspodijele svi mandati izborne jedinice za određeni organ.
  3. Politička stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata i nezavisni kandidat ne može učestvovati u raspodjeli mandata ako ne osvoji više od 3% od ukupnog broja važećih glasačkih listića u izbornoj jedinici.

Obzirom da je prilično naporno ovaj metod računati samo matematički, pripremio sam (algoritamski) postupak u Microsoft Excel (maksimalno 40 političkih subjekata i maksimalno 50 mandata), kojeg možete preuzeti i testirati na svom računaru ili mobitelu.

Mandati (.xlsx, 64 KB)

Dovoljno je samo da unesete ukupan broj mandata (općinskih vijećnika) za općinu koju analizirate (što je definisano statutom općine), te naziv stranke i njihov ukupan broj glasova (samo one preko 3% od ukupnog broja glasova), što možete naći na stranici izbori.ba.

Isti postupak preračunavanja se može korisiti kako za lokalne tako i za opće izbore.

Autor: Mirnes Smajilović