Posebno je zadovoljstvo najaviti adaptaciju ovog objekta jer je njegov značaj svima poznat, a posebno onima koji imaju najveće koristi od njega, gosti koji imaju potrebu za specifičnom rehabilitacijom, a u prvom redu teško pokretne osobe, te osobe koje imaju potrebu za postbolnički tretman.

Renoviranje je počelo na bazenu sa uklanjanjem arhitektonskih barijera, zamjenom stolarije, ugradnjom portala kojim će se omogućiti prirodna svjetlost sa prozračivanjem uz ugradnju klimatizacije i ventilacije. Obzirom da je u objektu planirana specifična rehabilitacija prije svega teško pokretnih, nepokretnih osoba kao  i djece, bazen će dobiti dizalicu koja će olakšati ulazak i izlazak pacijenata nakon završene terapije ili plivanja.

Popratni objekti oko bazena, svlačionice, tuševi, toaleti takođe će biti prilagođeni za lakšu i samostalniju komunikaciju između prostorija.

Smještajni kapaciteti će dobiti novo ruho kako bi teži pacijenti izgubili osjećaj bolničkog okruženja, a samim tim boravak u sobi učinio lijepim i sastavnim dijelom samog napretka u ozdravljenju.

I pansionski restoran čija je najveća vrijednost prelijepi pogled na park, rijeku, grad i samostan će doživjeti temeljite promjene. Planirana je zamjena stropa, novo osvjetljenje, zamjena inventara, kao i drugi neophodni radovi.

Pored ovoga uredit će se hodnici, stpeništa, vertikalni prolazi.

Kako je vrlo bitan prvi dojam prilikom dolaska u zgradu, planirano je hortikulturno uređenje, uređenje parkinga, prednjeg dijela fasade sa naglaskom na noćnu arhitekturu, adaptacija recepcije vodeći računa o biranju materijala i  njihovoj praktičnosti, kao i još mnogo toga.

Planirana je dinamika radova tako da sve bude završeno do dolaska nove sezone, saopštili su iz Lječilišta “Reumal” Fojnica.