Građani se trebaju registrirati na portalu https://vakcine-sbk.ezoblak.net na način da upišu svoje podatke kao i podatke o dozama koje su primili. Uz prijavu građani trebaju priložiti i dokaz o vakcinaciji.

Sve prijave su automatski dostupne pripadajućim ambulantama gdje će vakcinacijski timovi izvršiti pregled i verifikaciju podataka. Po završenoj verifikaciji građani će putem Viber/SMS ili email-a dobiti svoje digitalne elektronske COVID iskaznice.

Na portalu se trebaju prijaviti i građani koji su vakcinaciju izvršili i u drugim kantonima/županijama ili u drugim zemljama.

Svi verificirani podaci ostaju u bazi podataka Zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva i socijalne politike i postaju dio medicinskog kartona pacijenta.

Svi domovi zdravlja i druge zdravstvene institucije će uvijek imati na raspologanju kompletan Covid-19 imunizacijski karton pacijenta.

Nakon Covid-19 iskaznica, pacijentima će se i putem Viber/SMS ili email-a izdavati i potvrde o testiranju na Covid-19 kao i potvrde o prebolovanoj koroni koji će biti sastavni dio i imunizacijskog kartona pacijenta.

Pristup web portalu je putem linka: https://vakcine-sbk.ezoblak.net.