Povodom nastale situacije sa koronavirusom, maloljetni volonteri Crvenog križa općine Fojnica su, poštujući naredbe i mjere FUCZ FBiH, dali svoj doprinos tako što su snimili video podrške sa jasnim uputama, kako volonterima Crvenog križa, tako i našim sugrađanima.