U skladu sa Pravilnikom o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Fojnica broj: 01-04-219- 11/20 od 20.02.2020. godine Općinski Načelnik objavljuje Javni konkurs/natječaj za dodjelu stipendija redovnim/redovitim studentima sa područja Općine Fojnica za akademsku 2019/2020. godinu, i to:

(1) 15 (petnaest) stipendija

Redovnim/redovitim studentima I i II ciklusa studija koji studiraju fakultet deficitarnog zanimanja (medicinski, farmaceutski, elektrotehnički, arhitektonski, građevinski, geodetski, mašinski, prirodno-matematički fakultet – odsjek matematika i fizika, prednost ima nastavnički smjer, te studenti koji fakultetskim obrazovanjem stječu zvanje edukatora i rehabilitatora. socijalnog pedagoga, te logopeda i surdoaudiologa).

(2) 15 (petnaest) stipendija

Ostalim redovnim/redovitim studentima I i II ciklusa studija koji studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, po kriteriju:

  • socijalno stanje (odnosi se na broj izdržavanih članova porodice/obitelji) i
  • materijalni položaj (podrazumijeva svaki prihod jednog domaćinstva, odnosno njegovih članova porodice/obitelji koji ostvaruju primanja na temelju plate, penzije/mirovine, primanja od zakupa, primanja na temelju braniteljsko-invalidske zaštite, primanja od ratnih i vojnih odlikovanja, dopunske djelatnosti, naknada i sl.).

U ovaj kriterij se ne ubrajaju davanja na ime socijalne pomoći i dječji dodatak.

Pravo na stipendiju može ostvariti jedan student iz porodice/obitelji.

Iznos pojedinačne mjesečne stipendije koja se isplaćuje deset mjeseci iznosi 100,00 KM.

Pravo učešća na konkurs/natječaj za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

  1. Da su državljani Bosne i Hercegovine
  2. Da imaju prebivalište na području Općine Fojnica
  3. Da su redovni/redoviti studenti
  4. Da studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu/inozemstvu
  5. Da nisu ponavljali godinu studija
  6. Da ne primaju stipendiju od drugog davaoca ili studentski kredit
  7. Da nisu stariji od 25 godina

Kompletan Javni konkurs možete preuzeti na ovom linku sa web stranice Općine Fojnica.

(fojnica.ba)