Dana 13.05.2020. godine raspisan je Javni konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja općine Fojnica za akademsku 2019/20. godinu.

Komisija za dodjelu stipendija je izvršila pregled pristiglih prijava te Općinskom načelniku dostavila Zapisnik sa prijedlogom rang liste studenata koji ispunjavaju uslove navedene u konkursu.

Na konkurs se prijavilo 37 (trideset sedam) kandidata od kojih 35 (trideset pet) ispunjava sve uslove iz konkursa.

Kompletan spisak kandidata pogledajte u nastavku.

Kompletnu odluku možete preuzeti u PDF formatu: Stipendije 2019/20. (PDF)

(Fojnica.ba)