Općinski Načelnik objavljuje Javni konkurs/natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja Općine Fojnica za akademsku 2020/2021. godinu, i to:

(1) 15 (petnaest) stipendija

Redovnim/redovitim studentima I i II ciklusa studija koji studiraju fakultet deficitarnog zanimanja (medicinski, farmaceutski, elektrotehnički, arhitektonski, građevinski, geodetski, mašinski, prirodno-matematički fakultet – odsjek matematika i fizika, prednost ima nastavnički smjer, te studenti koji fakultetskim obrazovanjem stječu zvanje edukatora i rehabilitatora, socijalnog pedagoga, te logopeda i surdoaudiologa).

(2) 15 (petnaest) stipendija

Ostalim redovnim/redovitim studentima I i II ciklusa studija koji studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, po kriteriju:

  • socijalno stanje (odnosi se na broj izdržavanih članova porodice/obitelji) i
  • materijalni položaj (podrazumijeva svaki prihod jednog domaćinstva, odnosno njegovih članova porodice/obitelji koji ostvaruju primanja na temelju plate, penzije/mirovine, primanja od zakupa, primanja na temelju braniteljsko-invalidske zaštite, primanja od ratnih i vojnih odlikovanja, dopunske djelatnosti, naknada i sl.).

U ovaj kriterij se ne ubrajaju davanja na ime socijalne pomoći i dječji dodatak.

Ukoliko se utvrdi da dva ili više studenta imaju isti broj bodova, prioritet prilikom odabira ima student više nastavne godine.

Ukoliko studenti imaju isti broj bodova i nalaze se na istoj nastavnoj godini u obzir će se uzeti prijava studenta sa boljim prosjekom ocjena.

U slučaju da se prijavi manje od 15 studenata koji studiraju fakultete za deficitarna zanimanja, stipendije će se dodijeliti studentima drugih fakulteta sa druge rang liste, tako da ukupan zbir iznosi 30 stipendija.

Ukupan iznos novčanih sredstava predviđen za stipendije iznosi 30.000,00 KM.

Iznos pojedinačne mjesečne stipendije koja se isplaćuje deset mjeseci iznosi 100,00 KM.

Kompletan Javni konkurs možete preuzeti na ovom linku sa web stranice Općine Fojnica.

(fojnica.ba)