Asocijacija za afirmaciju univerzalnih vrijednosti “BH Prosvjetitelj” objavila je rezultate konkursa “Moja Bosna i Hercegovina, moj ponos”, a kojeg je raspisala povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Asocijacija “BH Prosvjetitelj”: Konkurs poezije na temu “Moja Bosna i Hercegovina, moj ponos”

Komisija za izbor najbolje pjesme u sastavu Fajko Kadrić, Fahrudin Sinanović i Osman Halilović, odabrala je najbolje radove.

  1. 🥇 Prvo mjesto (200 KM) osvojio je Belmin Velagić, učenik II srednje škole Cazin,
  2. 🥈 Drugo mjesto (150 KM) osvojila je Amina Imširović, učenila Mješovite srednje škole Lukavac,
  3. 🥉 Treće mjesto (100 KM) osvojila je Jasmina Halilkanović, učenica Mješovite srednje škole “Hasan Kikić” Gradačac.

Pored toga, Asocijacija je odlučila novčano nagraditi i najbolje rangirani rad učenika osnovne škole, kao i mentora čiji su učenici učestvovali sa najviše radova.

Najbolji rangirani rad učenika osnovne škole je rad učenice Osnovne škole “Simin Han” Negre Bakalović, a nagrađeni mentor je Jasminka Hadžić, nastavnica u Osnovnoj školi “Centar” Tuzla, čiji su učenici učestvovali sa 38 radova.

O načinu preuzimanja nagrade, nagrađeni će biti obavješteni od strane Asocijacije.

Čestitamo svima koji su učestvovali, a posebno nagrađenima.