Asocijacija za afirmaciju univerzalnih vrijednosti “BH Prosvjetitelj” povodom Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine raspisala je konkurs za najbolji literarni rad na temu “Ratna priča”.

– Priča treba da afirmiše herojsku borbu Armije Republike Bosne i Hercegovine i njenih boraca, kao i humani način ratovanja Armije RBiH. Naravno, ne smije podsticati vjersku, rasnu niti nacionalnu mržnju – kazali su iz Asocijacije “BH Prosvjetitelj”.

Treba dodati da je Asocijacija „BH Prosvjetitelj“ raspisala i konkurs za najbolji literarni rad na temu “Ramazanska priča” za učenike osnovnih i srednjih škola. I tu su obezbjeđene vrijedne nagrade, a nagradit će se najbolji radovi kako učenika osnovnih tako i srednjih škola.

Asocijacija “BH Prosvjetitelj”: Konkurs za literarni rad na temu “Ramazanska priča” za učenike OŠ

Asocijacija “BH Prosvjetitelj”: Konkurs za literarni rad na temu “Ramazanska priča” za učenike SŠ

U nastavku slijedi tekst konkursa za najbolji literarni rad na temu “Ratna priča”.

Asocijacija za afirmaciju univerzalnih vrijednosti “BH Prosvjetitelj” raspisuje

KONKURS
ZA NAJBOLJI LITERARNI RAD NA TEMU
“RATNA PRIČA”

I

 • Pravo učešća imaju svi državljani Bosne i Hercegovine u domovini i dijaspori.
 • Radove potpisane šifrom slati na bosanskom jeziku, sa maksimalno 18.000 otkucaja/slovnih mjesta (10 novinskih kartica).
 • Radove slati isključivo e-mailom tako što ćete u e-mailu poslati priču (dokument) sa potpisanom šifrom i zaseban dokument sa označenom šifrom i podacima (ime i prezime, adresa i kontakt telefon).

II

 • Radove pisati u formi proze, u fontu Times New Roman, veličina fonta 12, prored (line spacing) 1,5.

III

 • Priča treba da afirmiše herojsku borbu Armije Republike Bosne i Hercegovine i njenih boraca.

IV

 • Rok za dostavljanje radova je petak, 05. april 2024. godine.

V

Žiri, kojeg imenuje Asocijacija “BH Prosvjetitelj”, odabrat će tri priče za nagrade:

 • Prva nagrada u iznosu od 500 KM.
 • Druga nagrada u iznosu od 300 KM.
 • Treća nagrada u iznosu od 200 KM.

Od četvrtog do osmog mjesta su obezbjeđene vrijedne nenovčane nagrade.

VI

 • Radovi ne smiju biti ranije objavljivani.
 • Dostavljeni radovi se ne vraćaju.
 • Asocijacija “BH Prosvjetitelj” zadržava pravo objavljivanja pristiglih radova u svojoj publikaciji bez naknade.

VII

VIII

Tuzla, 11.03.2024. godine