Asocijacija za afirmaciju univerzalnih vrijednosti “BH Prosvjetitelj” povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine raspisuje

KONKURS
ZA NAJBOLJI RAD NA TEMU
“MOJA BOSNA I HERCEGOVINA, MOJ PONOS”

I

 • Pravo učešća imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini.
 • Radove potpisane šifrom slati u četiri primjerka (format A4).
 • U istoj koverti sa radovima, u manjoj, zasebnoj i zatvorenoj koverti sa označenom šifrom dostaviti podatke sa imenom, prezimenom, adresom i kontakt telefonom.
 • Radove je moguće slati i e-mailom, tako š to ćete u e-mailu poslati dokument sa potpisanom šifrom i zaseban dokument sa označenom šifrom i podacima.

II

 • Radove pisati u formi poezije, u fontu Times New Roman, veličina fonta 12, prored (line spacing) 1,5.

III

 • Rok za dostavljanje radova je 28. februar 2024. godine.

IV

 • Radovi ne smiju biti ranije objavljivani.
 • Dostavljeni radovi se ne vraćaju.
 • Asocijacija “BH Prosvjetitelj” zadržava pravo objavljivanja pristiglih radova u svojoj publikaciji bez naknade.

V

Žiri, kojeg imenuje Asocijacija “BH Prosvjetitelj”, odabrat će tri pjesme za nagrade:

 • Prva nagrada u iznosu od 200 KM.
 • Druga nagrada u iznosu od 150 KM.
 • Treća nagrada u iznosu od 100 KM.

VI

Radove slati na adresu:

Asocijacija “BH Prosvjetitelj” (za konkurs)
Rudarska 68
75000 Tuzla

ili na e-mail: [email protected]

VII

Tuzla, 11.02.2024. godine

Kompletan konkurs možete preuzeti na linku: Konkurs poezije na temu “Moja Bosa i Hercegovina, moj ponos”.