Piše: Razija Buharalija

Da bi društvena zajednica mogla za sebe reći da je odgovorna, humana i empatična, svaki njen član treba da se osjeća sigurno i zaštičeno u istoj.

Dok smo svi zaokupljeni preduzimanjem i realizacijom zaštitnih mjera u borbi protiv Coronavirusom, životinje, psi i mace, su izostavljene iz programa zaštitnih mjera, prepuštene same sebi, pa kako se snađu.

Hotel Reumal i svi drugi ugostiteljski objekti koji u sklopu svog rada imaju kuhinju, na određenim mjestima uz objekte, redovno su ostavljali hranu za nezbrinute životinje. Naučene na siguran izvor hrane, obilazile su ta mjesta i tako preživljavale.

Sretna okolnost nezbrinutih životinja našeg grada, pa tako i nas građana, je poduzetna, empatična i entuzijastična grupa mladih ljudi, ljubitelja životinja, Udruženje za zaštitu životinja i okoliša “Fortuna” Fojnica, koja se samoinicijativno, bez zvanične podrške lokalne zajednice, okupila i preuzela obavezu da brine za te životinje.

Mladi ljudi, učenici i studenti, bez ličnih prihoda, apelima za pomoć, uspijevaju priskrbiti hranu za njih. I ne samo hranu. Kontrolisanje prirasta nezbrinutih uličnih životinja je udomljavanje i sterilizacija, uspješno ralizuju i te aktivnosti.

U vrijeme kad se stanovništvo “gura” u domove, u izolaciju, samoizolaciju i sva druga ograničenja kretanja, mladi entuzijasti se neumorno kreću po gradu obilazeći i prateći život tih samoprepuštenih živih bića.

Da nemamo njih, mladih ljubitelja živih bića, a da to nisu isključivo ljudi, pitam se, da li bismo mogli biti zadovoljni i ponosni na sebe zato što besprijekorno poštujemo preporuke i naredbe Tijela koja su zadužena za ljudsku, građansku sigurnost i uživati i biti ponosni na njihove izjave da su oni ponosni na nas.

Beskrajno veliko hvala mladim volonterima, humanistima Udruženja za zaštitu životinja i okoliša “Fortuna” Fojnica što svojim nesebičnim zalaganjem čine da se možemo osjećati zadovoljno u ovim neuobičajenim i teškim danima u kojim smo se našli.

Hvala im što su u vremenu, u kojem se vodi sveobuhvatna briga o ljudima, svesrdno i s puno ljubavi vode brigu o nezbrinutim životinjama.