Prema današnjem izvještaju sa sjednice Kriznog štaba općine Fojnica, stanje je zadovoljavajuće.

Prisutni su primili k znanju naredbe i upute od Kantonalnog i Federalnog štaba civilne zaštite te naredbe općinskog štaba civilne zaštite uskladili sa istim.

Trenutno u Fojnici su u izolaciji 62 osobe, i danas se završava izolacija za oko desetak osoba, rečeno je iz Doma zdravlja Fojnica.

Kada je u pitanju poštivanje mjera i naredbi, iz Policijske stanice Fojnica je potvrđeno da je stanje dobro, da osobe u izolaciji poštuju mjere, poštuje se policijski sat i zabrana kretanja za osobe mlađe od 18, a starije od 65 godina.

I na ovom sastanku je bilo govora o pogrešnom poimanju pojma samoizolacija. Naime osobe kojima su izrečene mjere samoizolacije, ne poštuju to u potpunosti, jer nisu izolirani od svojih porodica. Dalje, porodica se kreće u društvu i to može predstavljati problem, rečeno je na sastanku.