U okviru kompleksa Lječilišta “Reumal” Fojnica, regionalnog lidera u banjskom liječenju i rehabilitaciji, danas 27. juna bit će otvoren potpuno obnovljen i modernizovan objekat Banja Reumal. U novootvorenoj “Banji” bit će angažovano 50 radnika medicinske struke i drugog osoblja.  Završeni su svi radovi na unutrašnjem i vanjskom uljepšavanju, tako da je sve spremno za ovaj svečani čin.

Banja Reumal
Banja Reumal
Banja Reumal
Banja Reumal
Banja Reumal
Banja Reumal

Svoj dolazak već su potvrdili mnogobrojne zvanice i gosti, među kojima i Fadil Novalić premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zatim Tahir Lendo premijer Vlade Srednjobosanskog kantona, kao i mnogobrojni ministri u entitetskoj i kantonalnim vladama.

Riječ je o objektu koji je zbog svoje specifičnosti liječenja i rehabilitacije teških bolesnika ali i kapaciteta, te stručnog osoblja, od posebnog značaja za Fojnicu, Bosnu i Hercegovinu pa i ovaj dio Evrope. “Banja” je jedini objekat te vrste čiji ukupan kapacitet je 140 kreveta, od kojih skoro 50 kreveta su ortopedski ležajevi za nepokretne i slabopokretne osobe, sa prostorom za dječiju rehabilitaciju.

Banja Reumal
Banja Reumal
Banja Reumal
Banja Reumal
Banja Reumal
Banja Reumal

Ponovnim otvorenjem ovog objekta svi oni dobijaju adekvatan i moderan prostor za liječenje i oporavak.

“Banja” se nalazi u sklopu kompleksa Lječilište “Reumal” Fojnica i zapravo je ustanova od državnog značaja, jer je specijalizirana za 24-satni nadzor stručnog medicinskog osoblja pacijenata oboljelih od bolesti kao što su paraplegija i kvadriplegija, tj. za teško pokretne ili potpuno nepokretne, a najčešći uzroci su cerebralna paraliza, povreda kičme, multiplaskleroza, ranjavanja, nezgode, itd.

Banja Reumal
Banja Reumal

Objekat je potpuno prilagođen za djelimično ili potpuno nepokretne pacijente sa posebnim kupatilima, podovima, pristupom tretmanu, vertikalnim transportom. Posebnu vrijednost daje bazen sa ljekovitom vodom, specijalno prilagođen takvim nepokretnim pacijentima, sa liftovima koji direktno spuštaju i dižu pacijenta u bazen, i koji omogućavaju potpunu sigurnost.